Finska sauna

Temperatura: 90°C
Vlažnost: 3-15%
Preporučeno vreme boravka: 5–15min (u zavisnosti od subjektivnog osećaja)

 

Finska sauna predstavlja suvi vid saune sa niskom vlažnošću 10–15% i visokom temperaturom od 80°C do 100°C. Temperatura se povećava sa visinom klupa na kojima se sedi.

Boravkom u sauni se organizam oslobađa od štetnih materija i toksina, jača imunološki sistem, opušta telo od napetosti i stresa, otvaraju se pore i omogućava da se lakše odstrane izumrle ćelije.

Sauna povoljno deluje kod problema sa respiratornim sistemom, kao što su bronhitis, astma (izuzev akutnih asmatskih problem) i kod alergija. Takođe, poboljšava se prokrvljenost disajnih puteva.

Kako bi se postigao maksimalan efekat i poboljšao rad kardiovaskularnog sistema, preporučuje se kombinacija sa hladnim tušem.

Poseban efekat se postiže i kod reumatskih oboljenja i sličnih tegoba. Naročito je pogodna kod oporavka nakon različitih sportskih aktivnosti, jer dolazi do opuštanja mišića, i u borbi kod problema spavanja i osećaja depresije i anksioznosti.

Boravkom u sauni organizam se oslobađa štetnih materija i toksina, jača imunološki sistem, telo opušta od napetosti i stresa, otvaraju se pore i omogućava da se lakše odstrane izumrle ćelije. Takođe se poboljšava prokrvljenost disajnih puteva.

 

Sauna povoljno deluje na osobe s problemima respiratornog sistema, kao što su bronhitis, astma (izuzev akutnih asmatskih problema) i alergije. Poseban efekat postiže se i kod osoba s reumatskim oboljenjima i sličnim tegobama. Naročito je pogodna za oporavak nakon različitih sportskih aktivnosti i u borbi s nesanicom,i osećajem depresije i anksioznosti.

 

Kako bi se postigao maksimalan efekat i poboljšao rad kardiovaskularnog sistema, preporučuje se kombinacija sa hladnim tuširanjem.

Hronične bolesti, akutne infektivne bolesti, visoka temperatura, infektivna kožna oboljenja, tromboza, embolija, dijabetes, hipertireoza, oboljenja bubrega, angina pektoris, miokarditis i ostala teža srčana oboljenja, povrede, maligna oboljenja, trudnoća, implanti i drugo.

Preporuke ZONE Private Health Club-a

 

– Preporuka je da se pre ulaska u saunu tušira toplom vodom
– Pre odlaska u saunu ne treba piti alkohol, prejesti se, ali ni biti gladan jer to opterećuje krvotok
– Pre odlaska u saunu preporučuje se zagrejavanje vežbama za istezanje
– Za ulazak u saunu obavezno je korišćenje peškira
– Preporuka je da se počne od ležanja/sedenja na nižim nivoima kako bi se organizam postepeno privikao na veću temperaturu na višim klupama
– Treba izbegavati često polivanje kamenja vodom, bez prethodnog savetovanja sa osobljem
– Između korišćenja sauna obavezno praviti pauzu i odmarati najmanje 20 minuta uz uzimanje dosta vode ili biljnog čaja kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti
– Da bi se postigao bolji efekat za kardiovaskularni sistem, nakon boravka u sauni preporučuje se tuširanje hladnom vodom
– Posle završene procedure preporučuje se od 20 do 30 minuta relaksacije
– Ne preporučuje se nakon depilacije jer se usled boravka u sauni može izazvati dodatna iritacija kože